XML
ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację dodatkowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dukli.
ZAPYTANIE OFERTOWE 
na 
organizację dodatkowych wyjazdów edukacyjnych dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Dukli.   
 
 
Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli”  realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego.    

zapytanie ofertowe wraz załącznikami - pobierz plik
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa w Dukli
WytworzyłAutor Dokumentu2018-04-04
Publikujący Jerzy Pęcak - dyrektor 2018-04-04 20:31