Szkoła Podstawowa w Dukli
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
 
 
Komisja po dokonaniu analizy przedstawionych ofert dokonała wyboru oferty złożonej przez firmę Remwil.
 
Dyrektor
 
Jerzy Pęcak
Podmiot publikującySzkoła Podstawowa w Dukli
WytworzyłAutor Dokumentu2020-12-13
Publikujący Jerzy Pęcak - dyrektor 2020-12-13 21:51

Zapytanie ofertowe

 

I.Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompleksowego remontu ścian pomieszczeń świetlicy szkolnej polegającego na
 1. położeniu płyt kartonowo gipsowych wraz z malowaniem -  264 m2.
 2. szpachlowanie i malowanie sufitów.
 3. Położenie do wysokości 1,7 tynku mozaikowego
 

II.Warunki udziału w postępowaniu

 1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
 3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
 

III.Kryteria oceny ofert:

 1. Opis kryteriów wyboru oferty:
Cena, czas wykonania robót,  okres gwarancji,.
 
 1. W ofercie oferent musi odnieść się do wszystkich zaznaczonych wyżej kryteriów oceny ofert, które składają się na wagę 100%
 

IV.Termin składania ofert:

 

1.Termin składania ofert do 8 grudnia 2020.

2.Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

3.Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie V adresów.

 

V.Akceptowalne formy składania ofert:

 1. Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres:
 
dyrektor@szkola.dukla.pl
 
 1. Wersja papierowa wysłana na adres:
 
Szkoła Podstawowa w Dukli
Ul. Kościuszki 13
38-450 Dukla
 

VI.Sposób sporządzenia oferty:

 1. Do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys.

VII.Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2020.

VIII.Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
 3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
 4. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

IX.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie wszystkich potencjalnych wykonawców.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 
Tel. Kontaktowy 797 590 580
 
 
 
 
Dyrektor Jerzy Pęcak

Podmiot publikującySzkoła Podstawowa w Dukli
WytworzyłAutor Dokumentu2020-12-01
Publikujący Jerzy Pęcak - dyrektor 2020-12-01 12:15
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Szkoła Podstawowa w Dukliul. Kościuszki 13, 38-450 Dukla tel. (13) 43-31-570 email:
Wygenerowano: 26 maja 2024r. 02:45:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.